Lip 012012
 

BudynekNowy kwartał i kolejne zestawienie wskaźników maksymalnej ceny metra kwadratowego w programie „Rodzina na Swoim”.

Przypomnę, że program „Rodzina na swoim” jest przewidziany tylko do końca 2012 roku. Jeśli myślicie o wzięciu udziału w programie i skorzystanie z dopłat – nie ma na co czekać.

Jedyna różnica w stosunku do poprzedniego kwartału, to wzrost cen w Gdańsku i województwie pomorskim.

Wskaźniki maksymalnej ceny m2 nieruchomości mieszkalnych pokazuje tabela poniżej.

Średnie wskaźniki przeliczeniowa kosztu odtworzenia  l m   powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 2 pkt 7) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183. póz. 1354), zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 136, póz. 955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (D/. U. nr 223, poz.1465)

Nazwa województwa Gmina wskaźniki obowiązujące w I kw. 2012* r. pierwotny wskaźniki obowiązujące w I kw. 2012* r. wtórny wskaźniki obowiązujące w II kw. 2012* r. pierwotny wskaźniki obowiązujące w II kw. 2012* r. wtórny wskaźniki obowiązujące w III kw. 2012* r. pierwotny wskaźniki obowiązujące w III kw. 2012* r. wtórny
dolnośląskie m. Wrocław 5 002,00 4 001,60 5 187,50 4 150,00 5 187,50 4 150,00
pozostałe 3 481,50 2 785,20 3 500.00 2 800,00 3 500.00 2 800,00
kujawsko – pomorskie m. Bydgoszcz 5 409.00 4 327,20 5 520,50 4 416,40 5 520,50 4 416,40
m. Toruń 5 409,00 4 327,20 5 520,50 4 416,40 5 520,50 4 416,40
pozostałe 4 106,00 3 284,80 4 045,50 3 236,40 4 045,50 3 236,40
lubelskie m. Lublin 3 818,10 3 054,48 3 856,66 3 085,33 3 856,66 3 085,33
pozostałe 3 148.25 2 518,60 3 057,24 2 445,79 3 057,24 2 445,79
lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 3 505,50 2 804,40 3 807,00 3 045,60 3 807,00 3 045,60
m. Zielona Góra 3 505,50 2 804,40 3 807,00 3 045,60 3 807,00 3 045,60
pozostałe 3 354,00 2 683,20 3 588,00 2 870,40 3 588,00 2 870,40
łódzkie m. Łódź 4 663,50 3 730,80 4 685,50 3 748,40 4 685,50 3 748,40
pozostałe 3 513,00 2 810,40 3 533.00 2 826,40 3 533.00 2 826,40
małopolskie m. Kraków 4 587,50 3 670,00 4 396,50 3 517,20 4 396,50 3 517,20
pozostałe 3 659,50 2 927,60 3 739,50 2 991,60 3 739,50 2 991,60
mazowieckie m. Warszawa 6435,00 5 148,00 5 904,00 4 723,20 5 904,00 4 723,20
pozostałe 3 636,00 2 908,80 3 621,50 2 897,20 3 621,50 2 897,20
opolskie m. Opole 3 914,00 3 131,20 3 869.00 3 095,20 3 869.00 3 095,20
pozostałe 3 714,00 2 971,20 3 585,00 2 868,00 3 585,00 2 868,00
podkarpackie m. Rzeszów 3 633,50 2 906,80 3 707,00 2 965,60 3 707,00 2 965,60
pozostałe 2 862,50 2 290,00 2 846,50 2 277,20 2 846,50 2 277,20
podlaskie m. Białystok 3 808,00 3 046,40 3 890,50 3 112,40 3 890,50 3 112,40
pozostałe 3 399,00 2 719,20 3 381,50 2 705,20 3 381,50 2 705,20
pomorskie m. Gdańsk 5 092,50 4 074,00 5 092,50 4 074,00 5 332,50 4 266,00
pozostałe 4 104,00 3 283,20 4 104,00 3 283,20 4 134,00 3 307,20
śląskie m. Katowice 4 112,50 3 290,00 4 168.00 3 334,40 4 168.00 3 334,40
pozostałe 3 392,50 2 714,00 3 438,00 2 750,40 3 438,00 2 750,40
świętokrzyskie m. Kielce 4 223,96 3 379,17 4 167,35 3 333,88 4 167,35 3 333,88
pozostałe 3 056,05 2 444,84 3 005,39 2 404,31 3 005,39 2 404,31
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 4 548,00 3 638,40 4 561,50 3 649,20 4 561,50 3 649,20
pozostałe 3 302.00 2 641,60 3 192,50 2 554,00 3 192,50 2 554,00
wielkopolskie m. Poznań 5 322,50 4 258,00 5 417.50 4 334,00 5 417.50 4 334,00
pozostałe 3 417,50 2 734,00 3 471,50 2 777,20 3 471,50 2 777,20
zachodniopomorskie m. Szczecin 3 615,50 2 892,40 3 680,00 2 944,00 3 680,00 2 944,00
pozostałe 3 500,50 2 800,40 3 560,00 2 848,00 3 560,00 2 848,00

* wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1.0 dla r. pierwotnego i 0,8 dla r. wtórnego oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźników obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny.

Arkadiusz Kaniuk

doradca kredytowy

 Zostaw odpowiedź

Możesz użyć również HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(wymagane)

(wymagane)

Wpisz właściwą liczbę *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


© 2011 Blog - KredytMaster.pl KredytMaster.pl Polityka prywatności cookies