Gru 012011
 

paragrafKredyt konsumencki – co nowego

Kredyt konsumencki na nowych zasadach wprowadza nowelizacja ustawy, która wchodzi w życie 18.12.2011 roku. Jakie niesie za sobą zmiany? Ustawa ma na celu ochronę praw kredytobiorców i w tym celu narzuca kredytodawcom i pośrednikom kredytowym obowiązek jasnego i przejrzystego informowania o wszystkich, często dotychczas ukrywanych, kosztach kredytu.

Kredyt konsumencki – co nowego w Ustawie? Po pierwsze ustawa ustala nową wysokość kredytu konsumenckiego: 255.550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej. Dodatkowo kredytem konsumenckim będzie każdy kredyt zabezpieczony hipoteką, bez względu na jego kwotę.

Ważnym zapisem ustawy  jest brak możliwości naliczania przez Banki odsetek od kredytowanych opłat i prowizji a więc w konsekwencji brak możliwości dołączenia do kredytu wszelkich opłat około kredytowych. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ niektóre Banki już mają na to metody:

  1. Jeśli wystarcza wartości zabezpieczenia powiększa się kwotę kredytu o tzw. kwotę wolną. Te pieniądze są uruchamiane jako pierwsza transza…
  2. Podwyższenie kwoty kredytu o koszty nie przewidziane w transakcji i wypłata jej jako pierwszej transzy,
  3. Za jednym zamachem Bank udziela dwóch kredytów: np. gotówkowego(ten jest uruchamiany jako pierwszy) i kolejnego – hipotecznego.

Dopisano 30.12.2011r. UOKIK wycofał się z interpretacji zapisów ustawy i można doliczać opłaty około kredytowe do kwoty kredytu.

Zgodnie z ustawą Bank lub pośrednik kredytowy ma obowiązek poinformować klienta o całkowitym koszcie kredytu, według określonych wzorców, na twardym nośniku, etc…

Kredytobiorca przed podpisaniem umowy kredytowej musi otrzymać informację o wszystkich kosztach danej oferty.  To co my praktykujemy od dawna: klient powinien poznać sumę wszystkich kosztów kredytu. Dopiero na tej podstawie jest w stanie określić czy dana oferta jest tańsza od innej czy droższa.

Koniec ściemniania? Wszystko zależy od świadomości klienta, gdyż ani bank, ani pośrednik kredytowy nie ma obowiązku archiwizowania podpisanych prze klientów formularzy informacyjnych. Dopiero w umowie kredytowej klient potwierdza fakt otrzymania takiego formularza. Znowu na straży dobra klienta staje doradca kredytowy. Aby zrozumieć zapisy zawarte w papierach.

Ustawa reguluje także kwestię opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

Ustawie nie podlegają kredyty z dofinansowaniem.

To te najważniejsze zmiany w ustawie…

Arkadiusz Kaniuk

doradca kredytowy

 Zostaw odpowiedź

Możesz użyć również HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(wymagane)

(wymagane)

Wpisz właściwą liczbę *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


© 2011 Blog - KredytMaster.pl KredytMaster.pl Polityka prywatności cookies