Sie 112016
 

działka budowlana w PKO BP

W związku z wejściem w życie, z dniem 16 sierpnia 2016 roku, zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, PKO Bank Polski wprowadza zmianę definicji „działki budowlanej” oraz przywraca możliwość przyjmowania wniosków o udzielenie kredytu mieszkaniowego, w których zabezpieczeniem jest nieruchomość rolna w rozumieniu przepisów Banku obowiązujących przed 30 kwietnia 2016r.

  • Działka budowlana

Na podstawie zmian w ww ustawie, Bank przywraca definicję działki budowlanej, zgodnie z którą „działka budowlana” to:

  1. działka przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową albo
  2. działka, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, albo
  3. grunt o przeznaczeniu budowlano-rolnym, w którym nie można wydzielić części budowlanej, gdzie powierzchnia działki nie przekracza 3000 m2 i jednocześnie dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że na działce dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania oraz część działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ma powierzchnię spełniającą wymogi planu w zakresie minimalnej powierzchni działki budowlanej, albo
  4. działka przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową lub działka, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową, gdzie powierzchnia działki nie przekracza 1 ha.”

Wyżej wymienione nieruchomości mogą stanowić zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego w PKO Banku Polskim. Inaczej mówiąc na takie działki dostaniemy kredyt hipoteczny.

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA:

Wnioski Klientów o udzielenie kredytu, w których zabezpieczeniem jest nieruchomość rolna, w rozumieniu ww. przepisów, można już składać do PKO Banku Polskiego. Decyzje o udzielenie kredytu dla ww. wniosków będą podejmowane od dnia 16 sierpnia 2016r., tj. po wejściu w życie zmienionej ustawy.

Na dziś to jedyny bank porządkujący sprawę dyskusyjnej ustawy, wprowadzającej poważny bałagan w temacie działek rolnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Arkadiusz Kaniuk

doradca kredytowy

 

 Zostaw odpowiedź

Możesz użyć również HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(wymagane)

(wymagane)

Wpisz właściwą liczbę *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


© 2011 Blog - KredytMaster.pl KredytMaster.pl Polityka prywatności cookies